ΜΟΛΥΒΙ SOLA RBB 17

SOLA
Χαρακτηριστικά

1 μπλε + 1 κόκκινο  μολύβι για διορθώσεις
Σημαδεύει ζεστό / κρύο
Ισχυρό μόλυβδο
Υψηλή δύναμη θραύσης

Εφαρμογές:  Πέτρα,  Σκυρόδεμα,  Ξηρό ξύλο,  Χαρτί / χαρτόνι,  Μέταλλο

0.99
Χαρακτηριστικά

1 μπλε + 1 κόκκινο  μολύβι για διορθώσεις
Σημαδεύει ζεστό / κρύο
Ισχυρό μόλυβδο
Υψηλή δύναμη θραύσης

Εφαρμογές:  Πέτρα,  Σκυρόδεμα,  Ξηρό ξύλο,  Χαρτί / χαρτόνι,  Μέταλλο