ΜΟΛΥΒΙ SOLA STB 24

SOLA
Χαρακτηριστικά
Ιδιαίτερα κατάλληλο για τούβλα, πέτρα, σκυρόδεμα
Εύκολο να ακονίσετε
Ισχυρό μόλυβδο
Υψηλή δύναμη θραύσης

Εφαρμογές
Πέτρα,  Σκυρόδεμα, Τούβλο

0.99
Χαρακτηριστικά
Ιδιαίτερα κατάλληλο για τούβλα, πέτρα, σκυρόδεμα
Εύκολο να ακονίσετε
Ισχυρό μόλυβδο
Υψηλή δύναμη θραύσης

Εφαρμογές
Πέτρα,  Σκυρόδεμα, Τούβλο