ΜΟΛΥΒΙ SOLA UB 24

SOLA

Χαρακτηριστικά
Ιδιαίτερα κατάλληλο για πλακάκια, κεραμικά, πλαστικά
Γράφει σε οποιαδήποτε επιφάνεια
Ισχυρό μόλυβδο
Υψηλή δύναμη θραύσης

Εφαρμογές
Πέτρα,  Σκυρόδεμα,  Τούβλο,  Ξηρό ξύλο,  Μέταλλο,   Πλακάκια / κεραμικά, Γυαλί,  Κόμμι, Πλαστική ύλη

0.99
Χαρακτηριστικά
Ιδιαίτερα κατάλληλο για πλακάκια, κεραμικά, πλαστικά
Γράφει σε οποιαδήποτε επιφάνεια
Ισχυρό μόλυβδο
Υψηλή δύναμη θραύσης

Εφαρμογές
Πέτρα,  Σκυρόδεμα,  Τούβλο,  Ξηρό ξύλο,  Μέταλλο,   Πλακάκια / κεραμικά, Γυαλί,  Κόμμι, Πλαστική ύλη