Τοποθετείται στις πλάνες με το κιτ σύνδεσης για την κατασκευή σκουπιστών αντιολισθητικών δαπέδων

Weight 1 kg