ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ Maintain Diesel Effect 1Lt

FUCHS

Συμπυκνωμένο πρόσθετο καυσίμου

Βελτιωτικό των ιδιοτήτων του πετρελαίου

Για τον αρχικό καθαρισμό και συντήρηση του συστήματος καυσίμου

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 :400 L

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1: 200 L

19.84 14.88

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MAINTAIN DIESEL EFFECT είναι υψηλής απόδοσης πρόσθετο για πετρέλαιο κίνησης, με πολλαπλές σχετικές επιδράσεις στο πετρέλαιο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες EN 590 και EN 14214 για το Βιοντίζελ.

Το MAINTAIN DIESEL EFFECT καθαρίζει και απομακρύνει τις επικαθίσεις από το κύκλωμα καυσίμου , ενώ εμποδίζει την διάβρωση του. Επίσης προλαμβάνει τη δημιουργία σχετικών θερμικών επικαθήσεων και οξειδώσεων καθώς και την υποβάθμιση του καυσίμου.

Το MAINTAIN DIESEL EFFECT μπορεί να χρησιμοποιειθεί για αρχικό ισχυρό καθαρισμό του κυκλώματος και στην συνέχεια για την συντήρηση του.

Το MAINTAIN DIESEL EFFECT μειώνει την κατανάλωση καυσίμου καθώς και την απώλεια ισχύος (ιπποδύναμης του κινητήρα).

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το MAINTAIN DIESEL EFFECT αραιώνεται στο καύσιμο, όμως το προσθέτουμε στο τεπόζιτο πετρελαίου πριν βάλουμε καύσιμο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MAINTAIN DIESEL EFFECT

− Κατάλληλο για χρήση όλες τις εποχές

− Κατάλληλο για όλους τους τύπους πετρελαίου σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EN 590   − ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΝ 14214

− Κατάλληλο για όλους τους τύπους μιγμάτων πετρελαίου Β7 ακόμη και για υψηλότερους δείκτες υποκατάστασης άνω του Β100

− Συντηρεί την απόδοση του κινητήρα

− Καθαρίζει το σύστημα καυσίμου

− Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου

− Μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων

−Προλαμβάνει και εμποδίζει τις διαβρώσεις

 

Περιέχει : Phenolic antioxidant

Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Weight 1 kg