ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΒΑΛ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

KRONEN HANSA

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΣΟΒΑ ΜΕ ΟΒΑΛ ΣΧΗΜΑ

7.81