ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 28cm x 14cm

KRONEN HANSA
7.44