ΡΟΛΟ ΑΚΙΔΩΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

14.88

ΓΙΑ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

0.63.454.007
Weight 1,1 kg
0.63.454.007