ΦΥΣΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ LAFARGE NHL 3.5 25Kg

LAFARGE

Φυσική υδραυλική άσβεστος

16.12

Φυσική υδραυλική άσβεστος

5.05.000.614
Weight 25 kg
5.05.000.614