Πρόλογος

Τα αναφερόμενα στο παρόν κείμενο, έχουν σαν σκοπό να σας πληροφορήσει σχετικά με την πολιτική επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αποτελούν ύψιστης σημασίας προτεραιότητα για την εταιρία μας. Σεβόμενοι απόλυτα την επιθυμία σας για πληροφόρηση σχετικά με τη συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη χρήση τους, καθώς και τη δυνατότητά σας να επιλέξετε τον τρόπο που τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν.


Λίγα λόγια σχετικά με εμάς

Η εταιρεία ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ δραστηριοποιείται στον κλάδο των δομικών μηχανημάτων από το 1969. Μια κορυφαία εταιρεία κατασκευής και συντήρησης δομικών μηχανημάτων, που μετά την εδραίωσή της στην ελληνική αγορά μηχανημάτων επεκτείνεται στον χώρο του εμπορίου δομικών υλικών.


Στην έδρα της εταιρείας μας, στην οδό Πειραιώς 203 στην Αθήνα, παρέχουμε άμεση εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και μεγάλη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Επίσης, για υπηρεσίες ηλεκτρονικών παραγγελιών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιθυμεί να έχει ο πελάτης, μπορεί να εξυπηρετηθεί εξαιρετικά από το e-shop μας.


Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Υπεύθυνος για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την έννοια του ελληνικού δικαίου και της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η:


Μαυρογιαννάκης Α.Ε.Α.Ε. – ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ

Κατασκευαστική – Εμπορική – Αντιπροσωπευτική Εταιρία

Πειραιώς 203, T.K. 11853, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3461762, E-mail: info@ektoxeftis.gr


Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία Μαυρογιαννάκης Α.Ε.Α.Ε. – ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ δεν συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας ρητά, προς χρήση τους για συγκεκριμένο σκοπό. Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Τα δεδομένα που σας ζητούνται, είναι αποκλειστικά τα απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο τα διαθέσατε και η χρήση τους αφορά αποκλειστικά τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.


Προσωπικά δεδομένα που έχετε διαθέσει, θα διατηρηθούν και θα αποθηκευτούν από την εταιρία μας αποκλειστικά για το διάστημα που διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση, μόνο για το απαιτούμενο διάστημα εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει και πάντα σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Αν διαθέτουμε προσωπικά δεδομένα σας προς χρήση έπειτα από ρητή συγκατάθεσή σας για σκοπούς διαφήμισης, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τον συγκεκριμένο σκοπό εκτός αν πραγματοποιήσετε ανάκληση της συγκατάθεσής σας.


Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Υπάρχει το ενδεχόμενο η εταιρία μας να καταστεί απαραίτητο να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για περεταίρω επεξεργασία ή προς συντήρηση / υποστήριξη των πληροφοριακών μας συστημάτων.


Η Μαυρογιαννάκης Α.Ε.Α.Ε. – ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ δεσμεύει τα εν λόγω τρίτα μέρη, να προβαίνουν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει των οδηγιών που τους παρέχονται, την παρούσα Πολιτική για την διαχείριση/προστασία προσωπικών δεδομένων και την Ευρωπαϊκή και εγχώρια νομοθεσία και νομολογία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί από εργαζομένους οι οποίοι χρειάζεται να τα γνωρίζουν προκειμένου να σας παρέχουν τα ιδανικότερα οφέλη και υπηρεσίες.


Cookies

Κάνουμε χρήση των Cookies προκειμένου να μας δίνεται η δυνατότητα, να σας διευκολύνουμε στη χρήση των υπηρεσιών μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Είναι απαραίτητα για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας και για τη δική σας καλύτερη δυνατή πληροφόρηση, προκειμένου να πραγματοποιήσετε τις παραγγελίες σας και η ιστοσελίδα μας να προσαρμόζεται με επίκεντρο πάνω από όλα την δική σας εμπειρία.


Διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας ή φορητότητα δεδομένων

Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία επεξεργαζόμαστε. Προκειμένου να διαπιστώσετε αν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα ή προκειμένου να ζητήσετε διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό επεξεργασίας αυτών ή ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας με email στη διεύθυνση: info@ektoxeftis.gr


Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά. Για το λόγο αυτό τροποποιούμε και ενημερώνουμε την αντίστοιχη τεχνολογία ασφαλείας, με τα βέλτιστα δυνατά χαρακτηριστικά.


Τροποποίηση / ενημέρωση της Πολιτικής

Η Μαυρογιαννάκης Α.Ε.Α.Ε. – ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ κατά καιρούς θα προβαίνει σε τροποποίηση/επικαιροποίηση της Πολιτικής. Παρακαλούμε να ανατρέχετε πάντα στην παρούσα Πολιτική, για να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοσή της, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.


Επικοινωνία / Παράπονα

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία ή αν ανησυχείτε για τον τρόπο που η χρησιμοποιεί η εταιρία τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε ταχυδρομικά στα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο του Υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή με e-mail στην διεύθυνση info@ektoxeftis.gr

Product added to compare.